RESTORASYON VE KONSERVASYON

Programın Amacı

Programın temel amacı, tarihi birikimi açısından özel önem taşıyan ülkemizde koruma eğitiminin yeri önemlidir. Bu nedenle var olan kültür varlıklarımızın restorasyonu ve korunması kaçınılmaz bir gerçektir. Bunun sağlanması ise ancak eğitimli elemanların yetiştirilmesiyle mümkün olabilir. Bu programın hedefi bölüm öğrencilerine bu alandaki teknikleri öğretmek ve bu alanda sektörün ve alanın ihtiyacı olan donanımlı elemanlar yetiştirmektir.

 
Programın Hedefi

Bu programın temel hedeflerinden biri; konusu “sanat objesi” olan kültür varlıklarının korunması alanında teknik bilgi ve becerileri gelişmiş, ülke gereksinimlerine katkı sağlayacak nitelikli meslek elemanları (konservatör) yetiştirmektir.

 
Kariyer Olanakları

Bölümümüz mezunları kamu ve özel sektördeki kurumlarda restoratör ve konservatör olarak istihdam edilebileceklerdir. Ayrıca, program, alanlarıyla ilgili olarak akademik kariyerlerine devam edebilecekleri biçimde yapılandırılacaktır.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 3
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 3
I.Öğretim (%50 Burslu)
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2015-2016
Puan Türü YGS6
Öğrenim Süresi 4
Öğrenim Dili Turkish

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 6 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Yarıyıl, AKTS

Yarıyıl 6 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS