SOSYAL HİZMET

Staj

29.05.2018 Sal 10:06
Staj Belgelerinin Tesliminde Uyulacak Esaslar

1. Staj formları bilgisayar ortamında ve üç nüsha olarak doldurulacaktır.

2. Öğrenci işlerine onaylatılacak üç nüsha formda mutlaka bölüm veya program başkanının ıslak imzası olmalıdır.

3. Formlar öğrenci işlerine teslim edilirken bir adet de nüfus cüzdanı fotokopisi eklenmelidir.

4. Formların staj başlama tarihinden en geç yedi gün önce öğrenci işlerine onaylatılması zorunludur. 

5. Formlarını zamanında onaylatmayan öğrencilerin staj girişleri yapılmayacaktır.
 

Not:

1. Şehir dışındaki staj yerlerine gönderilecek formlarda mutlaka dekan ya da müdürün ıslak imzası bulunmalıdır. Fotokopi gönderilemez.

2. Staj tarih aralığı belirlenirken dini bayram günleri dahil olmak üzere tüm resmi tatiller staj süresi dahilinde değerlendirilmemelidir. Aksi halde imzalar tamamlanmış olsa dahi staj formu kabul edilmeyecek ve yeniden işlem yapılması istenecektir.

3. Staj formlarının yetkili kişilerce onaylanması ve atılan imzalarda varsa kaşe yoksa unvan, ad soyadın mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Zorunlu Staj Formu için tıklayınız

 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak No:8 Avcılar/ İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01

E-mail

bilgi@gelisim.edu.tr