BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Bölüm Başkanı Mesajı

30.05.2018 Çar 01:42
Değerli Öğrenciler, 
 
Dünyanın küreselleşmesi ile birlikte pek çok  meslek ve sektör yok olmaya yüz tutarken; yine pek çok sektör ve meslek de önemini artırmaya devam etmektedir. Önemini artıran sektörlerden biri olan Bankacılık ve Sigortacılık, dünya ekonomisinin önemli finansal aktörlerinden biri olması ve büyük bir istihdam ağı yaratması açısından yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırmaktadır. Hızla büyüyen dünyayı düşündüğümüzde niceliği ve niteliği bakımından hayli öneme sahip olan Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, tercih edilebilecek öncelikli bölümler arasında yer almaktadır. Sizler de alacağınız teorik ve uluslararasılaşma hedefine yönelik eğitimlerle Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe aranan ve tercih edilebilecek donanımlı ve nitelikli insan kaynağı olarak yer alacaksınız. 
 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Bankacılık ve Sigortacılık sektörü de kendini yenilemekte ve değiştirmektedir.  Yenilenen ve değişen yapıları ile ekonomide işlevi artan Bankacılık ve Sigortacılık sektörü, hızla büyüyerek yeni iş kolları yaratmakta ve böylece istihdam oranlarını da artırmaktadır. Bankacılık ve Sigortacılık bölümü olarak Gelişim Üniversitesi farkıyla oluşturduğumuz zengin ve kaliteli ders içerikleri ile geniş çaplı eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekteyiz. Okulumuz ekonomi, finansa, bankacılık, sigortacılık, hazine ve fon yönetimi, risk yönetimine kadar pek çok alanda bilgi ve beceriler kazandırarak, rekabetin giderek arttığı işletmelerde mezunlarımızın çalışma hayatında başarılı olmaları için ihtiyaç duyacakları tüm analitik eğitimi sunmaktayız. 
 
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu mesleki eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir bölüm konumuna gelmek amacıyla yürüttüğümüz tüm eğitim faaliyetlerimiz öğrencilerimizi sektörde aranan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, ekonomi ve finans bilgisi yüksek, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, yaratıcı, eleştirel, özgün çözümler üretebilen, topluma ve çevresine son derece duyarlı  bankacılık ve sigortacılık meslek elemanları haline getirmekteyiz. 
 
Bankacılık ve Sigortacılık bölümü tercihi ile verdiğiniz bu doğru karar, sizleri işsizlik gibi pek çok sorunla karşı karşıya gelmekten koruyacak, başarılı bir meslek hayatı geçirmenizi sağlayacaktır. Elbette bu durum sizlerin özel hayatına da yansıyarak mutlu bir yaşama sahip olmanızı da sağlayacaktır. Her bir öğrencimize hayatta başarılar ve mutluluklar dilerim…  
 

Dr. Öğr. Üyesi Lokman KANTAR
Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01