HAVACILIK YÖNETİMİ

Staj Hakkında

28.05.2018 Pzt 11:13
STAJ SÜRESİ VE STAJ DÖNEMLERİ
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda stajlar en erken dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır.
 • Normal öğrenim süresi içinde stajlarını tamamlayamayan, derslere devam koşulunu yerine getirmiş ve yalnız sınavlara girmek üzere beklemeli duruma düşen öğrenciler, yapamadıkları stajlarını normal eğitim-öğretim yarıyılları içinde de yapabilirler.
 • Staj Programlarında bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü çalışılan işyerlerinde cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir. Resmi ve dini bayram tatilleri iş günü olarak kabul edilmez.
 • Yaz dönemi stajları bahar yarıyıl sonu final sınavlarının son gününden itibaren başlar. Bütünleme sınavlarına girecek olan ve yaz öğretimi programında ders alan öğrencilerin sınav, derslere devam ve staja devam yükümlülükleri öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Öğrencinin herhangi bir mazereti bu yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. Stajlar belirlenen sürelerde kesintisiz olarak tamamlanır.
 • Resmi raporla belirlenmiş beş iş gününe kadar olan hastalık raporları ve iş yeri staj yetkilisince uygun görülen üç iş gününe kadar olan devamsızlıkları mazeret olarak kabul edilir.
 • Stajına mazeretli/mazeretsiz olarak en az dokuz iş günü devam etmeyen öğrenci hiç staj yapmamış sayılır.
 • Mazeretli/mazeretsiz devamsızlık süresi kadar iş günü staj süresine eklenir. Bu durumda öğrencinin başvurusu üzerine eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır. Öğrencinin veya staj yerinin bu durumu bildirmemesi halinde sorumluluk kendilerine aittir.

STAJ YERLERİNİN BELİRLENMESİ
 • Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, ilgili Bölüm / Program Başkanlığı karar verir.
 • Yurt içi ve yurt dışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşların İstanbul Gelişim Üniversitesi için tahsis ettikleri staj yerleri ve öğrenci kontenjanları Bölüm / Program Başkanlığı tarafından ilan edilir.
 • Öğrenciler stajlarını ilgili birimlerin onay vermesi halinde üniversite içinde ki araştırma merkezleri veya birimlerinde de yapabilir.
 • Öğrencilerin seçmiş olduğu staj yerlerinde kendi eğitim alanında veya yakın eğitim alanında eğitim almış ve deneyimli yöneticilerin bulunması istenmektedir.

STAJ BAŞVURUSU
 • Staja başvuracak öğrenciler üç adet Zorunlu Staj Formunu doldurur ve ilgili birimlerin Dekan / Müdür, Bölüm Başkanı ve Staj Yeri Yetkilisine onaylattıktan sonra sigorta giriş işlemlerinin yapılabilmesi için üç adet formu staj başlama tarihinden en az yedi gün önce öğrenci işlerine onaylatır ve onaylı formların bir tanesi öğrenci işlerine, bir tanesi Program/ Bölüm Başkanına, bir tanesi de staj yapılacak kuruma teslim eder. Başvuru formları onaylanan öğrencilerin tüm sigorta işlemleri İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından gerçekleştirilir.
 • Yurt dışında yapılacak zorunlu veya isteğe bağlı (gönüllü) stajlar ile yurt içinde isteğe bağlı yapılacak stajlar için sigorta işlemi kurumumuzca yapılmamaktadır.
 • Staj formları öğrenci işleri tarafından onaylandıktan sonra öğrenciye staj faaliyetlerini raporlayabilmesi için bir staj defteri teslim edilir. İlk verilen staj defteri ücretsizdir; ancak gerekmesi halinde ikinci staj defteri için öğrenciden ücret alınır.
 • Staj yapılacak kurumun öğrenciden talep ettiği tüm belgeleri temin ederek zamanında kuruma teslim etmek öğrencinin sorumluluğundadır.
 
STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Öğrenci staj süresi sonunda, verilen programa uygun ve günlük olarak doldurulan staj defterinin her sayfasını çalıştığı işyeri yetkilisine onaylattıktan sonra staj defterini ilgili birim staj komisyonuna teslim eder.
 • Öğrenci staj defterini stajını tamamladığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde öğrenci işlerine teslim etmek zorundadır.
 • Yatay / Dikey geçiş yoluyla veya Merkezi Yerleştirme ile İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne kayıt yaptıran ve daha önce eğitim aldıkları kurumda yapmış oldukları stajları tamamen veya kısmen uygun bulunmayan öğrenciler stajlarını tamamlamak zorundadır.

enlightened Zorunlu Yaz Staj Defteri için tıklayınız.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01