İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ

Genel Bilgiler

Bölümün Amacı

İşletme bilgi yönetimi nedir sorusunun cevabı olarak İşletme bilgi yönetimi bölümü, kişi, kurum ve kuruluşların işletme ve teknoloji alanındaki çalışmalarının yapılması, uygulamalarının yönetilmesi, denetlenmesi, sorunlara çözüm üretilebilmesi, teknolojinin işletmelere dahil edilmesi, bilişim teknolojileri aracılığıyla gerekli bilgi kaynağının oluşturulması ve işletme başarılarının sürdürülmesi gibi sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. İşletme bilgi yönetimi bölümü, bu amaçla hem işletme yönetimi hem de  bilişim teknolojileri alanında gerek işletme eğitim alanına ait ekonomi, işletme, yönetim organizasyon, pazarlama, finans, üretim yönetimi, maliye, muhasebe, istatistik, hukuk gibi derslerle gerekse teknoloji ile ilgili bilgisayar programlama, elektronik ticaret, e-pazarlama gibi işletme bilgi yönetimi dersleri ile öğrencilerine bilgi ve beceriler kazandırmaktadır.

Bölümün Hedefi

İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü, işletmecilik ve yönetim bilgi sistemleri unsurlarından oluşan bütünleşik bir eğitim programı olması sebebiyle disiplinlerarası bir boşluğu dolduracak niteliklere sahip bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda bilgi teknolojilerini tanıyan, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanan, çok yönlü eleştirel, akılcı, yaratıcı düşünebilen, donanımlı, etkin iletişim becerilerine sahip, iş dünyasının ihtiyaçlarına hızlı ve etkili cevap verebilecek, fark yaratan, problem çözebilen, ekip çalışmalarında tam bir profesyonel, geleceğe aşkla ve umutla bağlı, liderlik ruhu ile hareket eden, yaptığı işin bilgisine ve felsefesine hakim, topluma ve çevresine son derece duyarlı ve mesleki yetkinleri ile başarıyı hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline getiren nitelikli bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları

İşletme bilgi yönetimi bölümü mezunları, dört yıllık işletme bilgi yönetimi lisans diplomalarını aldıklarında kamu ve özel sektörlerin çeşitli departmanlarında çalışma olanaklarına sahip olurlar.  Geleceğin meslekleri arasında görülen ve hemen her türlü alanlarda çalışabilmelerini sağlayacak bilgi ve becerilerle donanmış mezunlar, muhasebe, pazarlama, bilgi işlem, finans, satış, insan kaynakları yönetimi, bilgi teknolojileri, halkla ilişkiler gibi alanlarda kendilerine istihdam olanakları yaratmaktadır. Eğitim alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler  işletme bölümü formasyon eğitimine katılarak eğitimci olabilirlerken, akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler işletme bilgi yönetimi kpss gibi gerekli sınavlara katılarak akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

İşletme Bilgi Yönetimi bölümü,  “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01