MEDYA VE İLETİŞİM

Genel Bilgiler

Bölümün Amacı

İletişim ve medya olmak üzere iki ayrı disiplinden oluşan Medya ve İletişim bölümü, günümüz teknoloji koşulları da göz önüne alındığında önemi giderek artan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkması iletişim sistemlerini değiştirirken, diğer yandan da bu gelişmeler bilinçli yeni sektör çalışanlarına ihtiyaç doğurmaktadır. Medya ve İletişim bölümü, sektörün gereksinim duyduğu araştırmacı ve yenilikçi kimliğe sahip, nitelikli insan kaynağını medya sektörüne transfer etmek üzere yetiştirmektedir. Bu doğrultuda Medya ve İletişim bölümünde; temel gazetecilik, medya ekonomisi, medya analizi ve kritiği, mesleki İngilizce, medya ve kamuoyu kritiği, sosyal medya ve internet gazeteciliği kritiği, medyada haber yazma teknikleri, sosyal sorumluluk ve medya, sunum ve sunuş teknikleri, münazara teknikleri ve kritiği gibi pek çok alandan teorik ve uygulamalı ders içerikleri ile, öğrencilere mesleki hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

 

Bölümün Hedefi

Öğrencilerimiz, medya ve iletişim bölümünde elde ettikleri mesleki kazanımlar vasıtasıyla hayata donanımlı bir biçimde hazırlanmaktadır. Bölüm olarak öncelikli hedefimiz;  öğrencilerimizi Medya ve İletişim bölümü çatısı altında edindikleri bilgi ve becerilerle, yaşanan teknolojik gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlayabilen, bilişim ve iletişim teknolojilerini de kullanarak aldıkları kuramsal bilgiyi çalışma alanlarında uygulayabilen, medya mesajlarını doğru okuyabilen, internet gazeteciliği ve vatandaş gazeteciliği kavramlarına hakim, haberleri bağımsız gözle analiz edebilen, eleştirel bir bakış açısına sahip, medyanın yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilen, araştırmacı ve yenilikçi bir kimlikle, etik ilkeler çerçevesinde çalışabilecek donanımlı iletişimciler olarak yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Medya ve İletişim bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz başta medya olmak üzere, özel ve kamu kuruluşlarının iletişim bölümlerinde çalışma imkanına da sahip olmaktadırlar. Öğrencilerimiz geleceğin meslekleri arasında gösterilen, yeni medya uzmanı ve iletişim uzmanı gibi pozisyonların yanı sıra, aslen medyanın temel yapı taşlarını oluşturan muhabir, editör, yayın koordinatörü, yayın yönetmeni, araştırmacı ve eleştirmen gibi görevlerde de çalışabilirler. Akademik alanda kariyer düşünen öğrencilerimiz ise, diledikleri takdirde gerekli koşulları yerine getirerek akademik kariyerlerine de devam edebilirler.

 

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Medya ve İletişim bölümü,  önlisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

 

 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01