MEDYA VE İLETİŞİM

Bölüm Başkanı Mesajı

29.05.2018 Sal 01:23
Sevgili Öğrenciler,
 
İletişim; bireyler arasındaki, duygu, düşünce, bilgi ve haber alışverişi gibi akla gelebilecek her türlü gönderinin çeşitli biçim ve yolla kişiden kişiye aktarılan süreci olarak tanımlanabilir. İletişim, geniş bir alanı kapsamakta olup en önemli ayağı medya olarak karşımıza çıkmaktadır. Özetle; yazılı, sesli ve görsel kitle iletişim araçları olarak tanımlanan medya, hayatımızın en önemli bir parçası haline geldi. İki önemli disiplini bir araya getiren medya ve iletişim, çok hızlı teknolojik ilerleme kaydetmekte ve bu ilerlemeye bağlı olarak iletişim biçimleri de değişmektedir.
 
İletişim biçimlerinin değişmesi, yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi, kitle iletişim araçlarının yenilenmesi ve toplum yapısının değişmesiyle birlikte  iletişim sistemleri içerisinde bilinçli sektör çalışanlarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bilgiye yeni medya araçları ile erişen, aynı bilgiyi farklı iletişim biçimleri ile aktaran çalışanlara dönük artan ihtiyacı karşılamak üzere Medya ve İletişim bölümü önemli bir misyon üstlenmektedir. Sektörün gereksinim duyduğu araştırmacı ve yenilikçi kimliğe sahip, nitelikli insan kaynağını yetiştiren Medya ve İletişim bölümü, teorik ve uygulamalı derslerle bir yandan konvansiyonel (geleneksel) medya eğitimi verirken diğer yandan da, yeni medya eğitimini karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. 
 
Medya ve İletişim bölümü, öğrencilerine sunmuş olduğu bu eğitimi; temel gazetecilik, medya ekonomisi, medya analizi ve kritiği, mesleki İngilizce, medya ve kamuoyu kritiği, sosyal medya ve internet gazeteciliği kritiği, medyada haber yazma teknikleri, sosyal sorumluluk ve medya, sunum ve sunuş teknikleri, münazara teknikleri ve kritiği gibi ders içerikleri ile sağlamaktadır. Öğrencilerine mesleki hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandıran Medya ve İletişim bölümü, geleceğin meslekleri arasında gösterilen yeni medya uzmanı, iletişim uzmanı gibi meslek gruplarının yanı sıra medyanın temel yapı taşlarını oluşturan muhabir, editör, yayın koordinatörü, yayın yönetmeni gibi meslek gruplarının yetişmesine de olanak tanımaktadır.
 
Medya ve iletişim bölümü öğrencisi olmanın bir gereği olarak araştırma yapmayı seven, çok yönlü düşünebilen, yeniliğe ve değişime açık ve bu alanda hizmet vermek isteyen tüm gençlerimizi üniversitemize ve bölümümüze davet ediyor, eğitimde Gelişim’li olmanın farkını ve gururunu yaşamalarını öneriyoruz.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01