RESTORASYON VE KONSERVASYON

Bölüm Başkanı'nın Mesajı

25.05.2018 Cum 02:15
                                                
       Değerli Öğrenciler,
 
      Tarih bir milletin geçmişi, geleceği yansıtan aynasıdır. Tarihini bilmeyen, korumayan ve kültür mirası varlıklarına ve tarihine sahip çıkmayan nesiller bilmelidirler ki geleceklerine ışık tutamazlar ve en önemlisi de ona sahip olamazlar. Sizler Restorasyon ve Konservasyon Bölümü tercihinizi yaparken umuyorum ki tarihe olan saygınız, sevginiz ve tarihinizi koruma bilinciniz ile okulumuza adım attınız. Attığınız bu güzel adımları değerlerine bağlı, tarihine, kültürüne hakim, çok kıymetli yetkin bireyler olarak devam ettirmeniz bizlerin en büyük temennisi olacaktır.
 
Restorasyon ve Konservasyon Bölümü iki ayrı disiplinin karması olarak karşımıza çıkmaktadır. Restorasyon, bir sanat eserinin yahut tarihe tanıklık eden herhangi bir nesnenin korunması, aşınma ve yıpranma süreçlerinin kısaltılması ya da durdurulması, yapıtın sağlamlaştırılması, ortaya koyulduğu ilk zamanki haline getirilmesi gibi çeşitli işlemleri içerir. Konservasyon ise restorasyon ile iç içe olup, sanat eserlerinin ya da tarihe tanıklık eden herhangi bir nesnenin bozulmasına sebep olan etkenleri bulup, açığa çıkararak eserin korunması, saklanması, sağlamlaştırılması ve yıpranma süreçlerinin durdurulmasına yönelik yöntemleri bularak ve uygulayarak bu eserlerin depolanması, saklanması ve sergilenmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.
 
     Okulumuz, Restorasyon ve Konservasyon Bölümü gereği yukarıda belirttiğim tüm bu çalışmalara yönelik gerekli teori ve pratiğe uygun ders içerikleri ile öğrencilerini geleceklerine ve mesleklerine hazırlamaktadır. Yalnızca teori dersleri ile Restorasyon ve Konservasyon Bölümü mezunu olmanın imkansız olduğunu bilinci ile seçkin akademik kadromuz öğrencilerine saha içi çalışmalarla uygulamalı eğitimleri de vermektedir. Bu anlamda öğrencilerimiz derslerde temel sanat eğitimi, rölöve, Türk hat sanatı, mimarlık tarihi, geleneksel Türk el sanatları ve uygulamaları, yapı tesisatı, yapı yönetim ve ekonomisi gibi alanlarda bilgi sahibi olurken saha içinde mimari koruma, mimari onarım, mimari yapılar ve tasarımlar gibi alanlara ve kavramlara hakim olurlar.
 
    Restorasyon ve Konservasyon Bölümü öğrencileri olarak bilmelisiniz ki restorasyon ve konservasyon yalnızca yapıları korumak, sağlamlaştırmak ya da depolamak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaz. Restorasyon ve Konservasyon Bölümü aynı zamanda öğrencilerine milli ve manevi değerleri, fikirleri, örf ve adetleri, edebiyatı, kültürü ve kültürün öğelerini öğreterek öğrencilerinin tarihine sahip çıkmasına ve tarihin bırakmış olduğu eserleri kuşaktan kuşağa aktarmasına aracılık etmektedir.
 
        Bu vesile ile hepinize kucak dolusu sevgiler, okul ve çalışma hayatınızda ise başarılar dilerim… 
Dr. Öğr. Üyesi İlknur TÜRKOĞLU
Restorasyon ve Konservasyon Bölüm Başkanı

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01