SOSYAL HİZMET

Bölüm Başkanı Mesajı

30.05.2018 Çar 12:29
Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli meslektaşlarımız
 
Sosyal Hizmet mesleği, kariyer basamaklarından birisini daha, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bilimsel altyapısı ve öğretim üyesi kadrosu ile işbirliği içinde yeni eğitim döneminde edinmiş olacaksınız. Bölüm bilim kadrosu olarak, sizlere Sosyal Hizmet alanında ihtiyaç duyacağınız yetenekleri kazandırmak için gerekli rehberlikleri yapacağız. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin bilimsel ve akademik eğitim yatırımlarını verimli ve etkili bir şekilde bölüm olarak sizlere sunacağız. 
 
Küreselleşen dünyamızda ve özel olarak ülkemizde insanların giderek daha çok ihtiyaç duydukları ve duyacakları bir meslek seçmiş bulunmaktasınız. Göçler, ekonomik krizler, savaşlar, beslenme bozuklukları, aile sorunları, yaşlılık, sürekli bakım gerektiren hastalıklar, uyuşturucu bağımlılıkları gibi sorunlar kitlesel düzeyde toplum ve kişi hayatını ve refahını etkilemektedir. Sözü edilen bu sorunlardan dolayı kitlesel düzeyde bakıma muhtaç olan kesimleri her yerde çoğaltmaktadır. Bakıma muhtaç olan mağdur gruplara profesyonel düzeyde bakım ve hizmet sunmak, bütün ülkelerin ve kuruluşların en önemli amacı olmaktadır. Sosyal Hizmet mesleği, bu ihtiyacı karşılamak üzere son 10 yıllarda kurumsallaşmıştır. Yasal bir kariyer alanı olmuştur. Sizler bu bölümü seçmekle, kendinizi bu hizmete hazırlamış oluyorsunuz. 
 
Görevimiz insana ve insanlığa hizmet için kendimizi eğitmek ve yetiştirmek olacaktır. Bu bilinçle, hazırlanmış olan bir eğitim programımız var. Bu programın gerektirdiği, etkinlikleri, ödevleri, eğitim-öğretim süreçlerini uluslararası akreditasyon kuruluşlarının standartlarına uygun olarak bu öğretim dönemi boyunca gerçekleştireceğiz. Bu amaçla öğretim üyelerimiz size ders saatleri ve ders saatleri dışında gerekli rehberliği ve danışmanlığı yapacaktır. Sormaktan çekinmeyiniz. 
 
Mesleğinize insanların, kurumların ve ülkelerin duyduğu ihtiyaç sürekli artıyor. İşsiz kalma kaygısı taşımayınız. Bu bölümde öğrendiklerinizi benimsemeniz ve içselleştirmeniz sizi bir, “Sosyal Çalışma Uzmanı” ve “Sosyal Hizmet Uzmanı” yapacaktır. Uzmanlığımızın temel ilkeleri, sevgi, saygı, görev bilinci, çalışkanlık, hukuk, adalet ve insan hakları olacaktır. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bilimsel altyapısı, yenilikçi eğitim teknolojileri ve ilkeli öğretim kadrosu, Sosyal Hizmetleri geliştirmeyi kendine görev bilmiştir. Bu amaçla siz öğrencilerimizi kendimizin paydaşı olarak görmekteyiz. 
 
Bizimle birlikte bir eğitim dönemini daha geçirmiş olacaksınız. Ailenizin sizden beklediği başarı bizim için kutsaldır. Sizlerden de ailenizin sizden beklediği gayreti öğretim süreçlerinde göstermenizi istiyoruz. Bu hem sizi, hem bölüm öğretim kadrosunu, hem de ailenizi mutlu edecektir. Hepinize, sevgi ve mutlu bir öğretim dönemi diliyorum.

Prof. Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01