UÇAK GÖVDE MOTOR BAKIM

Bölüm Başkanı Mesajı

29.05.2018 Sal 11:39

Sevgili Öğrenciler,

 
  Hava araçlarının uçuşa elverişli olması, emniyetli ve güvenilir bir şekilde yük ve yolcu taşıyabilmesi için bakım işlemlerinin son derece güvenilir personeller tarafından, doğru belirlenmiş teçhizatlar ile doğru oluşturulmuş bir kuruluş çerçevesindeki tesislerde, doğru planlanarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bütün bu işlemleri yapacak olan bakım personelinin hata yapmayacak, işini eksiksiz tamamlayacak, yapılması gereken işlemlerin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını bilip buna göre uygulayacak bir farkındalık, yetkinlik, deneyim ve beceri içinde olması gereklidir.
 
  Bu nedenle hava araçlarının bakımını yapmak üzere teknisyen adayı olarak yetiştirilecek kişilerin yükseköğrenim kurumunda hem akademik anlamda bilgi sahibi olması hem de ilgili bakım faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yapabilecek şekilde kendini yetiştirebilecek donanımlarla mezun edilmesi gereklidir.
 
  İstanbul Gelişim Üniversitesi “Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü” bu amaçla mezunlarının gereken bilgi, beceri ve deneyimlerinde eksiksiz olabilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış olan “Tanınan Okul Genelgesi” çerçevesinde “Tanınan Okul Sertifikasyonu” sahibi olmuştur.
 
  Tanınan okul sertifikasyonu ile mezunlarımız çalışma hayatlarında lisans sahibi olma döneminde geçirmeleri gereken beş yıllık deneyim süresi üç yıla inmekte, öğrenimleri süresince okulumuz tarafından gerçekleştirilen “Modül Muafiyet” sınavlarında başarılı olmaları durumunda “Modül Muafiyeti” imtiyazına sahip olabilmektedir.
 
  Bölümümüz SHY-147 ve SHT-147 çerçevesinde tescillenen “Tanınan Okul Sertifikasyonu” yetkilerimizle “Hava Araçları Bakım Kuruluşları” için kalifiye personel yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunun için hem akademik anlamda yoğun ve standartlar tarafından belirlenmiş ve akreditasyon kuruluşlarının denetimi sonrasında onaylanmış olan bir kuramsal öğretim programı uygulamakta hem de uygulamalı çalışmalara yönelik olarak tesislerimizde bulunan 10 adet atölyede yetkilendirildiğimiz işlemleri öğrencilerimize uygulayarak meslek hayatlarına eksiksiz başlamalarını hedeflemektedir. Aynı şekilde bölümümüz öğrencilerimizin okul hayatları süresince farkındalıklarını geliştirme, okuduğunu anlama ve uygulama, faaliyetlerini düzgün rapor edebilme, göreve yönelik doğru örgütlenme ve yönetim sistemi kurma konusunda da kulüp faaliyetlerimizin desteği ile sürekli gelişimi hedeflemektedir.
 
  Havacılık sektörünün doğası gereği uluslararası olması nedeniyle öğrencilerimize mesleğe yönelik düzgün bir yabancı dil öğretimi verilmektedir.
 
  Mezunlarımızın, mezuniyet sonrasında lisanslı teknisyen adayı olarak çalıştıkları kuruluşlarda hem yönetsel farkındalık hem de kendilerinden beklenen temel işlemleri eksiksiz bir şekilde yapabilecek bir takım oyuncusu olabilmeleri ana hedefimizdir.
 
   Bunu sağlamak için “Tanınan Okul” sertifikasyonunun gereklilikleri çerçevesinde bölümümüzde teorik derslerimiz en fazla 35 öğrenci ile uygulamaları atölye derslerimizde en fazla 20 öğrenci ile gerçekleştirilecektir. Bölümümüzün yetkilendirildiği işlemler konusunda Öğrencilerimizin hepsinin uygulama yapacak ve bu işlemler “Temel Pratik Uygulamalar Defteri” içinde işlenecektir. YÖK çerçevesinde yapılan sınavlar ile derslerden başarılı olunmasının dışında öğrencilerimizin “Modül Sınav Muafiyeti” imtiyazı ile mezun olabilmesi için ayrıca “Modül Muafiyet Sınavları” gerçekleştirilecek ve kapsama dahil olan bu sınavlardan başarılı olanlara “Modül Muafiyet Sertifikası” verilecektir.
 

Uçak Gövde Motor Bakım Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi R. Haluk KUL

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01