ULUSLARARASI TİCARET

Genel Bilgiler

Bölümün Amacı

Bölümün amacı, öğrencilerine uluslararası ticaret, lojistik, yönetim ve organizasyon, ithalat ve ihracat yönetimi, işletme, Türkiye’de ihracat politikaları, pazarlama ilkeleri, makro ekonomi ve mikro ekonomi, risk yönetimi, Türk sermaye piyasaları ve BİST, diplomasi, uluslararası taşımacılık, ticaret, iş ve sosyal güvenlik hukuku gibi alanlarda bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Bölümün Hedefi

Bölümümüzün öncelikli hedefi de Uluslararası Ticaret kavram ve uygulamalarına hâkim, finans, ekonomi, hukuk ve işletme bilgileriyle donatılmış, ülkemizin ve işletmelerin uluslararası ticaret faaliyetlerinde yer alıp ithalat ve ihracat performanslarını arttıracak, bankacılık ve sigortacılık alanında yetkin, modern dış ticaret strateji ve politikalarını teorik ve uygulamalı olarak çok iyi bilen, ulusal ve küresel rekabet stratejileri oluşturabilecek uluslararası vizyon ve beceriye sahip, girişimci ruhlu, kendine güvenen, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bilimsel düşünme ve yöneticilik becerilerine sahip, disiplinler arası çalışabilen, sorunlara çözümler üretebilen mezunlar yetiştirmektir..

Kariyer Olanakları

Uluslararası Ticaret bölümünden mezun olan öğrenciler, başta dış ticaret yapan firmalar olmak üzere tüm kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma olanaklarına sahip olurlar. Bakanlıklar, sosyal kuruluşlar, danışmanlık şirketleri ve diğer yurtdışı ve yurtiçinden özel kurumlar gibi çok çeşitli sektörlerde endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler uzmanı, pazarlamacı, organizasyon sorumlusu, orta ve üst düzey yönetici, danışman, yönetici asistanı, uzman yardımcısı, finans sorumlusu gibi unvanlarla çalışabilmektedirler.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Uluslararası Ticaret bölümü, önlisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01