YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK

Genel Bilgiler

Bölümün Amacı

İnternet kullanımı sosyal medya sayesinde yaygınlaşsa ve yurttaş gazeteciliği gibi bireysel kullanımları teşvik edici yeni içerikler türese de bu alanda bir nevi uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Geleneksel medyadan farklı olan yeni medya kendi yapısal özelliklerine ve uzmanlık yetilerine sahiptir. Bölümün amacı, geleneksel medyadan daha hızlı gelişen yeni medyada gelişmeleri takip edecek, yönetecek ve yön verecek uzmanlar yetiştirmektir.  

Bölümün Hedefi

Kariyer Olanakları

Bu bölüm mezunları internet üzerinde faaliyet gösteren tüm iletişim sektörü firmaları ve geleneksel firmaların da internet üzerindeki iletişim faaliyetlerinin yürütüldüğü birimlerde, ticari yada ticari olmayan iletişim içeren pozisyonlarda iş bulma imkanına sahip olacaklardır.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik “ doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01