Akademik Personel Alım İlanı

Akademik Personel Alım İlanı

27.08.2019 Sal

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden, Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

27 Ağustos 2019 Salı Sayı : 30871 Resmi Gazete İlanı için tıklayınız.


Duyuru Başlama Tarihi: 27.08.2019
Son Başvuru Tarihi: 10.09.2019
Ön Değerlendirme Tarihi: 13.09.2019
Sınav Giriş Tarihi: 18.09.2019
Sonuç Açıklama Tarihi: 20.09.2019


BAŞVURU YERİ: Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI:

- Dilekçe (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesi)
- 2 Adet Fotoğraf
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir).
- Transkript (Şahsen veya posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).
- ALES Belgesi
- Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).
- YÖK Formatlı Özgeçmiş

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01